Политики за поверителност и употреба на бисвкитки

Настоящата информация за прилаганите принципи за Поверителност на информацията (ПРИНЦИПИ) е приложима за сайт с адрес в интернет https://varna.city (САЙТ), всички ресурси (РЕСУРСИ) и преодоставяни услуги (УСЛУГИ), които са свързани с него и се управляват пряко от АДМИНИСТРАТОР на сайта. АДМИНИСТРАТОРЪТ възприема сигурността на личната информация като важна. Чрез достъпа (зареждането) до РЕСУРСИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с прилаганите ПРИНЦИПИ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с ПРИНЦИПИТЕ следва да не използват предоставяните РЕСУРСИ.

Лична информация

  1. Някои от УСЛУГИТЕ могат да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставяне на лична информация.
  2. Личната информация може да включва имена, е-адрес и телефонен номер.
  3. Периодът за съхранение на предоставената лична информация е един месец за етапа на заявление за участие (КАНДИДАТИТЕ) и до две години за одобрените и взели участие (УЧАСТНИЦИТЕ) в програмата за обучение (ПРОГРАМАТА).
  4. Данните на УЧАСТНИЦИТЕ в ПРОГРАМАТА могат да бъдат предоставени на финансиращата проекта организация като част от отчетите за проведени дейности.
  5. КАНДИДАТИТЕ и УЧАСТНИЦИТЕ имат право да изискат информация какви лични данни са събрани, как се обрбаботват, а също и тяхната промяна или изтриване.

Обобщена информация и бисквитки

  1. За осъществяване на достъп до РЕСУРСИТЕ и УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят по системен начин информация, която е свързана със своя IP адрес, ISP, използван браузър, време на посещение и използвани РЕСУРСИ и УСЛУГИ.
  2. За оптималното функциониране, предоставянето на полезни УСЛУГИ и РЕСУРСИ по удобен и надежден начин се използват Бисквитки (Cookies, https://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html).
  3. Данните и администрирането на информацията от бисквитките се извършва с инструменти на Google analytics (GA) (https://www.google.bg/privacypolicy.html)
  4. Управление на използваните от GA бисквитки може да се извършва от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  5. На САЙТА се използва facebook pixel (FBP) и настройките за поверителност се администрират от https://www.facebook.com/about/privacy/.

Отказ на съгласие

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА имат право да изтрият всяка индентифицираща ги консвено информация като изчистят кеша на своя браузър: https://help.superhosting.bg/clear-the-cache-ie-firefox-chrome.html.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на САЙТА могат да се свържат с АДМИНИСТРАТОРА по въпроси за техните данни и управлениет им с писмо до: info@varna.city