Работилница за истории

Как гражданските организации във Варна могат да постигнат ефективна дигитална комуникация?

Основни компоненти
на обучението

Бизнес практики

Как да се използват търговски принципи на комуникация от граждански организации за постигане на метрични резултати?

Комуникационни казуси

Какви са най-добрите примери и модели при съставянето на едно съобщение за ефективното му разпространение?

Платени кампании

Защо платените кампании са необходимост и кои са инструментите за правилното им планиране в дигитална среда?

Теория и практика

В два модула ще бъдат разгледани различни инструменти за комуникация във Facebook, Instagram и LinkedIn. С придобитите знание ще бъдат създадени по минимум два информационни продукта.

Възложителят на проекта ще финансира платеното популяризиране на подготвените по време на обучението съобщения, ако те отговарят на целите на семинарната програма и представят доброто име на всяка от страните.

1

Модул: Инструменти за дигитален маркетинг във Facebook, Instagram и LinkedIn

23 март 2021 година, on-line, 19.00 - 21.30 часа
2

Модул: Създаване на съдържание в правилния формат

24 март, 2021 година, on-line, 19.00 - 21.30 часа

Лектор

Ивайло Георгиев е маркетинг експерт с дългогодишен опит в регионални, национални и международни бизнес дейности. Ръководил e разработването, провеждането и анализирането на кампании в традиционна, електронна и дигитална среда - печатни медии, радио и on-line. 

През 2020 година създава Varna Coast - подкаст за живота в Морската столица и силата на добрия пример за развитие на гражданското общество. Участва в програмата за обучение "Европа като общност на граждани", която цели развитието на местните общности чрез реализиране на инициативи за утвърждаване на демократичната култура.

Кандидатстване: 1 - 10 март 2021


Oбучението e безплатно и за него могат да заявят участие неправителствени организации и представители на неформални сдружения, които работят за развитие на демократичните ценности и култура в местната общност на Варна.

Предоставяйки своите данни за контакт, заявителите се съгласяват да бъдат потърсени от организиторите на обучението за допълнителни уточнения в процеса на кандидатсване. След това данните няма да бъдат съхранявани, обработвани или споделяни с трети лица. 

Поради ограниченията на възможностите за брой участници и ефективното провеждане на обучението, организаторите си запазват правото да обсъдят с финансиращата организация до колко подходящи за целите на програмата са кандидатите.

Проектът се изпълнява с подкрепата на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и фондация „Меркатор“ като част от програмата „Европа като общност на граждани“

Поверителност и употреба на бисквитки